Kennismakingsgesprek

Misschien overweegt u een advocaat in te schakelen, maar wilt u eerst vrijblijvend kennismaken. Voor dat geval bied ik de mogelijkheid van een gratis telefonisch kennismakingsgesprek van maximaal een half uur. Tijdens dat gesprek vertelt u mij uw verhaal en ik kijk wat ik voor u kan betekenen.

Tarieven

Ik vind dat ook kwalitatief hoogstaande rechtshulp betaalbaar moet zijn. Daarom hanteer ik een redelijk en concurrerend uurtarief. Wanneer een zaak zich daarvoor leent, maak ik, als u dat wenst, een prijsafspraak. Dat kan een vaste-prijsafspraak zijn, maar ook de afspraak dat mijn honorarium wordt gematigd tot een van te voren vast te stellen maximum. Ik reken geen toeslag voor algemene kantoorkosten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Ik zie het als mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook zaken in behandeling te nemen op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel aangeduid als ’toevoeging’) kunt u zelf beoordelen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

Algemene voorwaarden

Op mijn dienstverlening zijn van toepassing mijn algemene voorwaarden waarin een beperking van mijn aansprakelijkheid is opgenomen. Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de door mij afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Een exemplaar van mijn algemene voorwaarden stuur ik u op uw verzoek toe.

Stichting derdengelden

Mijn kantoor beschikt niet over een Stichting derdengelden.